Fortrydelsesret for forbrugere
(En 'forbruger' er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion, som i et overvældende omfang ikke kan henføres til hverken hans kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktiviteter.)

Vejledning til tilbagekaldelse

Fortrydelsesret
Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage med virkning fra dagen for kontraktens indgåelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, telefonnummer: +49913191894730, e-mailadresse: info@taufnaus.de) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte modelfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at sikre fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstra omkostninger, som opstår som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den mest rimelige standardlevering tilbudt af os), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om tilbagekaldelsen af denne kontrakt fra dig. Vi bruger det samme betalingsmiddel, som du oprindeligt havde brugt under den oprindelige transaktion, til denne tilbagebetaling, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil ikke blive opkrævet gebyrer på grund af denne tilbagebetaling.


Kriterier for udløb

Fortrydelsesretten udløber i tilfælde af en kontrakt om levering af digitalt indhold, ikke på et håndgribeligt medium, der forpligter forbrugeren til at betale en pris, hvis forbrugeren:

1. har udtrykkeligt givet samtykke til, at iværksætteren påbegynder opfyldelsen af kontrakten inden udløbet af fortrydelsesfristen; og

2. har bekræftet, at han er bekendt med, at hans fortrydelsesret udløber ved påbegyndelse af kontraktens opfyldelse, og

3. iværksætteren har givet forbrugeren en bekræftelse af aftalen på et varigt medium inden for en rimelig periode efter aftalens indgåelse, dog senest når det digitale indhold, der ikke er på et håndgribeligt medie, gøres tilgængeligt:


- som gengiver kontraktens indhold; og
- angivelse af, at forbrugeren forud for opfyldelsen af kontrakten udtrykkeligt har givet sit samtykke til, at iværksætteren påbegynder opfyldelsen af kontrakten inden fortrydelsesfristens udløb og har bekræftet sin viden om, at han ved at give sit samtykke mister sin fortrydelsesret ved påbegyndelse kontraktens opfyldelse.Prøve - fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os.)


- Til ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, e-mail-adresse: info@taufnaus.de
- Jeg/vi (*) ophæver hermed den af mig/os indgåede kontrakt om køb af følgende produkter (*)/
levering af følgende service (*)

- Bestilt den (*)/ modtaget den (*)

- Navn på forbruger(e)
- Forbrugerens(e) adresse
- Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af en meddelelse på papir)
- Dato

(*) Overstreg den forkerte indstilling.