Pravo potrošača na opoziv
('Potrošač' je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao koji se u velikoj mjeri ne može pripisati niti njegovoj trgovačkoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.)

Upute za opoziv

Pravo opoziva
Imate pravo opozvati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.
Rok za opoziv je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora.

Da biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, telefonski broj: +49913191894730, adresa e-pošte: info@taufnaus.de) jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. U tu svrhu možete upotrijebiti priloženi model obrasca za odustajanje, koji međutim nije obvezan.

Kako bi se očuvao rok za opoziv, dovoljno je da obavijest o ostvarivanju prava na opoziv pošaljete prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva

Ako raskinete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali oblik isporuke koji nije najrazumnija standardna isporuka koju smo ponudili), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo s vaše strane primili obavijest o opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste izvorno koristili tijekom izvorne transakcije, osim ako s vama nije izričito drugačije dogovoreno; neće vam biti naplaćene nikakve naknade zbog ove otplate.


Kriteriji za istek

Pravo na odustanak prestaje važiti u slučaju ugovora o isporuci digitalnog sadržaja koji nije na materijalnom mediju koji obvezuje potrošača na plaćanje cijene ako potrošač:

1. je izričito pristao da poduzetnik započne s izvršenjem ugovora prije isteka roka za odustajanje od ugovora; i

2. je potvrdio da je svjestan da mu pravo na odustanak prestaje početkom izvršenja ugovora, i

3. poduzetnik je potrošaču dostavio potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju u razumnom roku nakon sklapanja ugovora, a najkasnije do trenutka kada digitalni sadržaj koji nije na materijalnom mediju postane dostupan:


- koji reproducira sadržaj ugovora; i
– navodeći da je potrošač prije izvršenja ugovora izričito pristao na to da poduzetnik prije isteka roka za odustanak od ugovora započne s izvršenjem ugovora te je potvrdio da je svjestan da davanjem pristanka gubi pravo na odustanak od početka ugovora izvršenja ugovora.Specimen – obrazac za opoziv

(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga natrag.)


- Za ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, adresa e-pošte: info@taufnaus.de
- Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo sklopili ja/mi (*) u vezi s kupnjom sljedećih proizvoda (*)/
pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*)/ primljeno (*)

- ime potrošača
- Adresu potrošača
- Potpis potrošača (samo u slučaju obavijesti na papiru)
- Sastanak

(*) Prekriži netočnu opciju.