ruim 20 jaar
meer dan 10.000 klanten
geld-terug-garantie
Herroepingsrecht voor verbruiker
(Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht
U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat de overeenkomst gesloten wordt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, telefoonnummer: +49913191894730, E-mailadres: info@taufnaus.de) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.


Redenen voor beëindiging

Het herroepingsrecht vervalt in geval van een overeenkomst betreffende de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarbij de consument verplicht is een prijs te betalen, indien de consument:

1. er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de contractant vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst begint, en

2. heeft bevestigd dat hij zich ervan bewust was dat zijn instemming zou leiden tot het verval van zijn herroepingsrecht zodra de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt, en

3. de ondernemer binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de digitale inhoud niet op een fysieke gegevensdrager, aan de consument een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager ter beschikking heeft gesteld:

- waarin de inhoud van de overeenkomst wordt weergegeven, en
- waarop is vermeld dat de consument er vóór de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de ondernemer vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst begint en heeft bevestigd dat hij zich ervan bewust is dat zijn instemming tot gevolg heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen.Standaardformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Naar ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, E-mailadres: info@taufnaus.de

- Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de verbruiker(s)
- Adres van de verbruiker(s)
- Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
- Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.