več kot 20 let
več kot 10000 strank
Garancija vračila denarja
Pravica do preklica za potrošnike
('Potrošnik' je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel, ki ga v pretežni meri ni mogoče pripisati ne njegovi gospodarski ne samostojni poklicni dejavnosti.)

Navodila za preklic

Preklicna pravica
Imate pravico do odstopa od te pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov.
Odstopni rok je štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, telefonska številka: +49913191894730, e-poštni naslov: info@taufnaus.de) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali e-pošto) o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priložen vzorec odstopnega obrazca, ki pa ni obvezen.

Za ohranitev odpoklicnega roka zadošča, da obvestilo o uveljavljanju preklicne pravice pošljete pred iztekom odpoklicnega roka.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam povrnemo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi dejstva, da ste izbrali obliko dostave, ki ni najugodnejša standardna dobava). ki jih ponujamo), nemudoma, najkasneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko smo z vaše strani prejeli obvestilo o odstopu od te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo isto plačilno sredstvo, ki ste ga prvotno uporabili med prvotno transakcijo, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; zaradi tega odplačila vam ne bomo zaračunali nobenih stroškov.


Merila za iztek

Pravica do odstopa preneha veljati v primeru pogodbe o dobavi digitalne vsebine, ki ni na materialnem mediju, ki potrošnika zavezuje k plačilu cene, če potrošnik:

1. je izrecno privolil, da podjetnik začne z izvajanjem pogodbe pred potekom odstopnega roka; in

2. je potrdil, da je seznanjen, da mu z začetkom izvajanja pogodbe preneha pravica do odstopa od pogodbe, in

3. je podjetnik potrošniku posredoval potrdilo o sklenitvi pogodbe na trajnem nosilcu podatkov v razumnem roku po sklenitvi pogodbe, vendar najkasneje do trenutka, ko je digitalna vsebina, ki ni na materialnem nosilcu podatkov, na voljo:


- ki povzema vsebino pogodbe; in
- da je potrošnik pred izpolnitvijo pogodbe izrecno privolil, da podjetnik začne izvajati pogodbo pred potekom odstopnega roka in potrdil, da je seznanjen s tem, da s privolitvijo izgubi pravico do odstopa od pogodbe ob začetku pogodbe. izvajanja pogodbe.Vzorec – obrazec za preklic

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite nazaj.)


- Za ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, e-poštni naslov: info@taufnaus.de
- Jaz/mi (*) s tem preklicujem pogodbo, ki sem jo/nas sklenil (*) glede nakupa naslednjih izdelkov (*)/
zagotavljanje naslednje storitve (*)

- Naročeno (*)/prejeto (*)

- Ime potrošnika(-ov)
- naslov potrošnika(-ov)
- Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru obvestila na papirju)
- Zmenek

(*) Prečrtaj napačno možnost.