Kuluttajien peruuttamisoikeus
("Kuluttaja" on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen, jota ei suurelta osin voida katsoa hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa.)

Ohjeet peruuttamiseen

Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.
Peruuttamisaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä lukien.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun tulee ilmoittaa siitä meille (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, puhelinnumero: +49913191894730, sähköpostiosoite: info@taufnaus.de) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse tai sähköpostilla lähetetty kirje) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää tähän tarkoitukseen liitteenä olevaa peruuttamislomakemallia, joka ei kuitenkaan ole pakollinen.

Peruuttamisajan turvaamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, maksamme takaisin kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että valitsit muun toimitustavan kuin järkevimmän vakiotoimituksen tarjoamamme)) viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme sinulta ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Käytämme tähän takaisinmaksuun samaa maksutapaa, jota olet alun perin käyttänyt alkuperäisen tapahtuman aikana, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; tästä takaisinmaksusta ei veloiteta mitään kuluja.


Vanhenemisen kriteerit

Peruuttamisoikeus raukeaa, jos kyseessä on digitaalisen sisällön toimittamista koskeva sopimus, ei sellaisella aineellisella välineellä, joka velvoittaa kuluttajan maksamaan hinnan, jos kuluttaja:

1. on nimenomaisesti suostunut siihen, että yrittäjä aloittaa sopimuksen täytäntöönpanon ennen peruuttamisajan päättymistä; ja

2. on vahvistanut tietävänsä, että hänen peruuttamisoikeutensa päättyy sopimuksen täytäntöönpanon alkaessa, ja

3. yrittäjä on toimittanut kuluttajalle sopimusvahvistuksen pysyvällä välineellä kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen tekemisestä, kuitenkin viimeistään silloin, kun digitaalinen sisältö, joka ei ole aineellisella välineellä, on saatettu saataville:


- joka toistaa sopimuksen sisällön; ja
- kuluttaja on ennen sopimuksen täytäntöönpanoa nimenomaisesti suostunut siihen, että yrittäjä aloittaa sopimuksen täytäntöönpanon ennen peruuttamisajan päättymistä ja on vahvistanut tietävänsä, että suostumuksella hän menettää peruuttamisoikeutensa sopimuksen alkaessa sopimuksen täytäntöönpanosta.Näyte - peruuttamislomake

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille takaisin.)


- ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Linkit - 1, 91054 Erlangen, sähköpostiosoite: info@taufnaus.de
- Minä/me (*) perumme täten tekemäni/meidän (*) sopimuksen seuraavien tuotteiden ostosta (*)/
seuraavan palvelun tarjoaminen (*)

- Tilattu (*)/ vastaanotettu (*)

- Kuluttajan nimi
- Kuluttajan (kuluttajien) osoite
- Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain paperilla tehdyn ilmoituksen tapauksessa)
- Päivämäärä

(*) Yliviivaa väärä vaihtoehto.