över 20 år
över 10 000 kunder
pengarna-tillbaka-garanti
Ångerrätt för konsumenter
(En "konsument" är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion som i en överväldigande utsträckning inte kan hänföras till vare sig hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.)

Instruktioner för återkallelse

Ångerrätt
Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.
Ångerfristen är fjorton dagar från och med dagen för avtalets ingående.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, telefonnummer: +49913191894730, e-postadress: info@taufnaus.de) genom en tydlig deklaration (t.ex. ett brev skickat per post eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att säkra ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristens utgång.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du återkallar detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för extra kostnader som uppstår på grund av att du valt en annan leveransform än den mest rimliga standardleveransen erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om återkallande av detta avtal från dig. Vi använder samma betalningsmedel som du ursprungligen använde under den ursprungliga transaktionen, för denna återbetalning om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; du kommer inte att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.


Kriterier för utgång

Ångerrätten upphör att gälla vid ett avtal om leverans av digitalt innehåll, inte på ett materiellt medium som ålägger konsumenten att betala ett pris om konsumenten:

1. har uttryckligen samtyckt till att företagaren påbörjar fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen; och

2. har bekräftat att han är medveten om att hans ångerrätt upphör när kontraktets fullgörande inleds, och

3. företagaren har försett konsumenten med en bekräftelse på avtalet på ett varaktigt medium inom rimlig tid efter avtalets ingående, dock senast när det digitala innehållet som inte finns på ett materiellt medium görs tillgängligt:


- som återger innehållet i kontraktet; och
- ange att konsumenten, innan avtalet fullgörs, uttryckligen har samtyckt till att företagaren påbörjar fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen och har bekräftat sin vetskap om att han genom sitt samtycke förlorar sin ångerrätt vid påbörjandet av avtalet. fullgörandet av avtalet.Prov - återkallelseformulär

(Om du vill häva avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)


- Till ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, e-postadress: info@taufnaus.de
- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) angående köp av följande produkter (*)/
tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Konsumentens namn
- Konsumentens adress
- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid meddelande på papper)
- Datum

(*) Stryk över det felaktiga alternativet.